Een nieuw op te leveren huis of bedrijfsgebouw vertoont vrijwel altijd kleine en/of ernstige gebreken. Van krasjes in het glas en beschadigd stucwerk tot scheef tegelwerk en slordig metselwerk. U doet er dus verstandig aan om een grondige opleveringskeuring te laten uitvoeren door een objectieve en onafhankelijke bouwinspecteur. Eventuele tekortkomingen of gebreken worden beschreven in een proces-verbaal van oplevering. Dit voorkomt discussies over de afhandeling.

Wat houdt een opleveringskeuring in?

Samen met de aannemer controleert onze onafhankelijke bouwinspecteur de bouwkundige onderdelen en installaties van het pand op functionaliteit, afwerking en mankementen. Tegelijkertijd toetst hij de nieuwbouw aan de richtlijnen in het Bouwbesluit. U bent als opdrachtgever van harte welkom bij de bouwkundige keuring, zodat de inspecteur zijn bevindingen ter plekke kan toelichten en uw vragen direct kan beantwoorden. 

Welke bouwonderdelen worden geïnspecteerd?


   - Kelder en kruipruimte
   - Vloerconstructies 
   - Trappen
   - Dakconstructies
   - Buitengevel
   - Schilderwerk
   - Sanitair en keuken
   - Binnenmuren, -deuren en -kozijnen
   - Buitenkozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk
   - Gas-, drinkwater-, en vuilwaterinstallaties 
   - Elektrische installaties
   - Verwarmingsinstallaties
   - Goten en hemelwaterafvoeren
   - Ventilatievoorzieningen
   - Bijgebouwen

Wat krijgt u na afloop van de keuring?


De inspecteur laat de tekortkomingen of gebreken noteren in het proces-verbaal van oplevering voor de aannemer. De opdrachtgever en de aannemer tekenen dit proces-verbaal beiden voor akkoord. Daarmee verplicht de aannemer zich om de gebreken op korte termijn (meestal binnen 2 weken) en op correcte wijze te herstellen.

Wilt u een afspraak voor een opleveringskeuring maken? Bel +31(0)76-5036307 of mail naar info@bouwinspecteurs.nl. 

​Wij voeren opleveringskeuringen uit in het gehele land, van Groningen tot Heerlen en van Arnhem tot Wassenaar.

bouwkundige opleveringskeuring