Verenging van Eigenaren en meerjarenonderhoudsplan

Woont u in een koopappartement? Dan bent u verplicht om, samen met uw mede-appartementeigenaren, het onderhoud aan het pand voor uw rekening te nemen. Daarvoor is meestal een Vereniging van Eigenaren (VvE) verantwoordelijk. Heeft u nog nooit iets van uw VvE gehoord? Dat is niet verwonderlijk, want bijna de helft van de VvE’s in Nederland is ‘slapend’. U kunt uw VvE echter wakker schudden.

Voor het opnieuw activeren van uw VvE moet u wel enkele stappen zetten. Dat is even wat werk, maar het loont uiteindelijk de moeite. Want een pand zonder actieve VvE heeft vaak te kampen met achterstallig onderhoud. En dat leidt weer tot waardevermindering van de woningen of zelfs tot verpaupering. Het activeren van uw VvE is dus verstandig.

Stap 1. Een eerste vergadering uitschrijven. Hiervoor nodigt u alle mede-eigenaren uit. Zij hebben ook de mogelijkheid om iemand een volmacht te geven om de vergadering bij te wonen. In de akte van splitsing kunt u zien hoeveel aanwezige leden er minimaal nodig zijn om besluiten te mogen nemen.

Stap 2. Stel een agenda op voor de vergadering. U kunt namelijk alleen besluiten nemen over punten die daadwerkelijk op de agenda staan. Ook notuleren is noodzakelijk. Neem tijdens de vergadering besluiten over zaken als wie het bestuur gaat vormen, wie de inschrijving in de KvK gaat regelen, hoe de bankrekening wordt geregeld en wie het meerjarenonderhoudsplan opstelt en de begroting bijhoudt.

Stap 3. Regel formele zaken. U kunt daarbij denken aan het openen van de bankrekening en de inschrijving bij de KvK.

Stap 4. Stel een meerjarenonderhoudsplan op. Daarin staat welk onderhoud er de komende jaren verwacht wordt en wat dat gaat kosten. Als u daarnaast ook zaken als de opstalverzekering regelt, weet u hoeveel geld de VvE de komende jaren kwijt zal zijn en kunt u dus ook de hoogte van de servicekosten bepalen. Al deze afspraken moeten in een volgende vergadering weer worden vastgesteld.

Stap 5. Houd de vereniging wakker. Zorg dus voor regelmatige vergaderingen én zorg ervoor dat het onderhoud daadwerkelijk geregeld wordt.

Hulp nodig bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan?

Zeker wanneer u niet uit de bouwwereld komt, is het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan niet iets waar u dagelijks mee te maken heeft. Bouwinspecteurs.nl kan u hierbij helpen en kan dit plan voor u opstellen. Dat doen we aan de hand van een grondige inspectie van het appartementencomplex.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We hebben een breed netwerk van bouwinspecteurs in heel Nederland, waaronder bouwkundigen die gespecialiseerd zijn in het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor VvE’s.