BEL +31(0)85 - 073 14 88 

MAIL info@bouwinspecteurs.nl

particulier
zakelijk
prijzen
opdracht
contact

mjop (meerjaren onderhoudsplanning)

Een onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijfspand, schoolgebouw, sporthal, of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen.

Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren. Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud.

De kapitalisatie, welke standaard bij elke MJOP (meerjaren onderhoudsplan) wordt geleverd, kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als Vereniging van Eigenaars VvE verplicht bent op orde te hebben.

Blijvend actueel

Om er voor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om per 1, 2 of 3 jaar een update te laten uitvoeren. Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een stabiele reservering rekening kunt houden. 

Technisch beheer

Bouwinspecteurs Nederland is onderdeel van Jobse Groep waardoor alle uit te voeren onderdelen uit het onderhoudsplan via het professioneel bouwmanagement kunnen worden aanbesteed en uitgevoerd. Dit kan ook risicodragend, door inzet van onze vaste bouwpartners.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Klik hier om een offerte aan te vragen voor een onderhoudsplan voor uw woning of bedrijfspand.

meerjaren onderhouds-planning