Temperatuurverschillen in kaart brengen

Thermografische inspectie

Met behulp van een thermografische camera (infrarood) worden temperatuurverschillen in kaart gebracht. Aan de hand van een analyse kan er naar een constatering toe worden gewerkt.

Een thermografische insepctie is altijd maatwerk. de prijs is op aanvraag.

Temperatuurverschillen in kaart brengen

Thermografie is een meetmethode, waarbij onze specialist de temperatuur in kaart brengt. Met behulp van een thermografische camera (infrarood) worden temperatuurverschillen in kaart gebracht. Aan de hand van een analyse van deze temperatuurverschillen kan naar een constatering toe worden gewerkt. Deels maakt thermografie het ook mogelijk om ‘onder’ het oppervlakte van een materaal te kijken. Er wordt natuurlijk niet daadwerkelijk door of onder een materiaal gekeken, maar door de nauwkeurige meting van de verschillen in de oppervlaktetemperatuur is het mogelijk een beeld te krijgen van wat zich onder een oppervlakte afspeelt.

Voor controle of detectie

Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontrole of detectie van vochtlekkage of inwendige condensatie. Beschadigde of ontbrekende isolaties veroorzaken warmtelekken in constructies of leidingen wat tot een onnodige kostenpost kan leiden. Isoleren is een goede zaak. maar belangrijk is om te weten welke bouwkundige ingrepen daarbij het meest effectief zijn. Dit om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen. Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen of luchtlekken aanwezig zijn of kunnen ontstaan.

Leidingen en appendages

Pijpleidingen en appendages zijn onderhevig aan allerhande slijtage. Met thermografie kunnen potentiële problemen tijdig worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard door het minimaliseren van ongeplande werkzaamheden en het tijdig beschikbaar hebben van vervangingsonderdelen.

Wilt u meer informatie over onze thermografische inspecties?

Direct contact