Grondige analyse van de situatie

Lekdetectie

Wanneer u te kampen heeft met een vochtprobleem of lekkage, kunnen daar veel oorzaken aan ten grondslag liggen. Pas als de oorzaak van de lekkage of het vochtprobleem bekend is, kan een oplossing worden bepaald. Een grondige analyse van de situatie ter plaatse is dus noodzakelijk om tot een goed (herstel)advies te komen.

Een lekdetectie is altijd maatwerk. de prijs is op aanvraag.

Onderzoek lekdetectie

Tijdens een lekdetectie meet de bouwinspecteur al het waterdragende leidingwerk in het pand op mogelijke afwijkingen of gebreken. De onderdelen die tijdens dit onderzoek geïnspecteerd worden, zijn:

  • Waterleidingen
  • Afvoeren
  • CV-installatie
  • Kit
  • Voegwerken

Rapportage lekdetectie

De lekdetectie is een opbouwend onderzoek, waarbij door middel van uitsluiting van diverse onderdelen de oorzaak van de vochtschade wordt achterhaald. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk non-destructief uitgevoerd, met geavanceerde apparatuur. Na het onderzoek ontvangt u een rapportage met daarin de oorzaak van de vochtschade én (indien mogelijk) een kostenraming voor het herstel van de (gevolg)schade.

Wilt u meer informatie over lekdectecties?

Direct contact