Voor indoor, onshore, offshore installaties en objecten

Drone inspectie

De onbemande vliegtuigen (drones) van Bouwinspecteurs Nederland zijn in staat om die plaatsen te bereiken die moeilijk, duur, gevaarlijk, ‘live’ of zelfs onmogelijk zijn voor bemande inspectieteams.

Met verschillende type drones kan Bouwinspecteurs Nederland indoor, onshore en offshore installaties en objecten in veel verschillende omgevingen inspecteren. Drones bieden een zeer kosteneffectief en snel alternatief voor de traditionele bemande inspecties doordat gevaarlijke, tijdrovende en kostbare alternatieven zoals het gebruik van steigers, een bouwkraan of rope-access voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Inspectie vanaf*

175,- incl. 21% BTW

Met onze drones, kan een reeks van sensoren gecontroleerd en in de juiste positie in de buurt van het object of de installatie worden gebracht. Bouwinspecteurs Nederland gebruikt bijvoorbeeld een 36 MP camera’s om verbluffende hoge-resolutie foto’s te maken waarin het kleinste detail valt te onderscheiden, zonder dat uw operatie stilgelegd hoeft te worden. Het gebruik van een Infra Rood camera biedt meer inzicht in weglekkende warmte, isolatie problemen of het opsporen van mogelijke verbrandingsbronnen.

Onze inspectiediensten worden meestal uitgevoerd als gewone, calamiteit of pre-onderhoud inspecties. Onze klanten komen uit de on- en offshore windenergie, olie & gas, chemie en de proces industrie. Daarnaast inspecteren we voor vele andere klanten installaties, gebouwen, schoorstenen, telecom- en hoogspanningsmasten.

Naast de visuele en infrarood fotografie maakt Bouwinspecteurs Nederland gebruik van speciale software en een gekalibreerde camera waardoor er metingen kunnen worden verricht in de beelden. Het voordeel hiervan is dat als bijvoorbeeld een scheur wordt geconstateerd er bij een volgende inspectie gekeken kan worden of deze scheur groter is geworden.

Wilt u meer informatie over onze drone inspecties?

Direct contact