Funderingsonderzoek

De fundering is de basis van uw woning - letterlijk. Wanneer er problemen met de fundering zijn kunnen die zorgen voor bijvoorbeeld scheve muren of voor ramen en deuren die niet goed meer sluiten. Om te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is – verzakkingen in de ondergrond, paalrot of iets anders – is een funderingsonderzoek nodig. Bouwinspecteurs.nl beschikt over een groot netwerk van experts die ook bij uw pand een funderingsonderzoek kunnen uitvoeren.

Onderdelen funderingsonderzoek

Bij het uitvoeren van een funderingsonderzoek leveren we maatwerk. Het onderzoek kan bestaan uit diverse onderdelen, zoals:

  • Archiefonderzoek
  • Gevelinspectie
  • Voegwaterpassing
  • Inpandige inspectie

In sommige gevallen kan het bovendien nodig zijn om te graven in de bodem rondom het huis. Door de fundering bloot te leggen, kan vaak de oorzaak van het probleem worden achterhaald.

Rapportage funderingsonderzoek

Na afloop van het funderingsonderzoek ontvangt u van de expert een gedetailleerde rapportage. Daarin leest u niet alleen de oorzaak van het probleem, maar ook mogelijke oplossingen én een kostenraming voor herstel.

Prijs: op aanvraag

Wilt u meer informatie over onze funderingsonderzoeken?

Direct contact