Verplicht energielabel

EPA-U

Vanaf 1 juli 2015 is een gebouweigenaar of verhuurder verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw een energielabel op te leveren. Dit energielabel dient door een onafhankelijk en gediplomeerd adviseur te worden afgegeven en is 10 jaar geldig.

In feite dienen alle utiliteitsgebouwen een energielabel te hebben, zoals:

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen (zoals banken)
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels (zoals supermarkten)


Voor een aantal utiliteitsgebouwen is een ontheffing verleend, hiervoor hoeft dus geen energielabel te worden opgemaakt. Het gaat hier om:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en parkeergarages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m².


Uiteraard biedt Bouwinspecteurs Nederland u de service om het energielabel zo snel mogelijk aan u op te leveren. Deze snelheid combineren wij met een overzichtelijke tariefstelling. Duidelijkheid scheelt tijd.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Hieronder treft u een overzicht van onze tarieven voor het Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U). De tarieven zijn exclusief BTW.

 • Tot 500m² € 445,-
 • van 501m² tot 1000m² € 574,-
 • van 1001m² tot 2000m² € 645,-
 • Boven de 2000m² maken wij een vrijblijvende offerte voor u.

Om de scherpe tariefstelling te hanteren gaan wij er vanuit dat er actuele tekeningen en omschrijvingen zijn (bouwkundig, installatietechnisch, plattegronden). Om bestaande plattegronden, bouwkundige en installatietechnische tekeningen en omschrijvingen te inventariseren (op locatie) hanteren wij een toeslag van € 75,- per uur. De tarieven zijn inclusief reiskosten en het afmelden van de labels.

Wilt u meer informatie over energielabels?

Direct contact