Bouwinspecteurs Nederland

Maatregelen inzake coronabeleid

Wij wensen u en uw naasten veel succes & sterkte in deze tijd! Wij zien gelukkig vooralsnog voldoende beweging in onze branche. Onze dienstverlening blijft dan ook van kracht en wij staan klaar voor u (en uw klanten)!

Tot op heden blijft de woningmarkt redelijk stabiel en daar zijn wij dankbaar voor. Wij bedanken onze klanten en relaties voor het in acht nemen van onze maatregelen in deze coronatijd. Ook zijn wij trots op onze medewerkers die zich keer op keer inzetten, ondanks de corona maatregelen, om al uw opdrachten deskundig uit te voeren.

Graag stellen wij u op de hoogte van onze aangepaste Coronamaatregelen. De gezondheid van onze medewerkers en klanten staat nog steeds voorop. Doel is om de inspectie op een veilige wijze uit te voeren, voor alle partijen, waarbij de regels van het RIVM en die van Bouwinspecteurs Nederland van toepassing zijn.

Richtlijnen RIVM:

 • Geen handen schudden;
 • Regelmatig handen wassen;
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden;
 • In ellenboog niezen of hoesten;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken;
 • Bij koorts, hoesten of verkoudheid thuis blijven.

Maatregelen Bouwinspecteurs Nederland, gericht op het veilig kunnen uitvoeren van bouwkundige keuringen en inspecties:

 • Bij de keuring mogen max. 1 vertegenwoordiger vanuit de kopende partij aanwezig zijn. Dit wordt met u afgestemd bij het maken van de afspraak. De kopende partij mag meelopen met de bouwinspecteur waarbij wordt verzocht de anderhalve meter in acht te nemen.
 • Bij de keuring mag max. 1 vertegenwoordiger vanuit de verkopende partij aanwezig zijn (dit kan 1 bewoner zijn of de makelaar zijn). Dit wordt met u afgestemd bij het maken van de afspraak.
 • Wanneer u een bouwtechnische keuring, expertise, energielabel of andere dienst bij ons aanvraagt, dan vernemen wij van u of er sprake is van verkoudheid, en/of griep symptomen bij u, bij bewoners of bij opdrachtgevers.
 • Heeft u al een afspraak bij ons gemaakt en heeft u verkoudheidsklachten en/of griep neemt u dan contact met ons op. We bespreken graag met u andere mogelijkheden.
 • Bij vertrek van de Bouwinspecteur vragen wij u naar de mogelijkheid om onze medewerker de gelegenheid te bieden zijn/haar handen te wassen.
 • Omwille van de veiligheid van onze medewerkers en uzelf schudden wij geen handen en houden wij minimaal 1,5 meter afstand.

Genoemde maatregelen kunnen enkel en alleen worden uitgevoerd met hulp van u. Laten we dan ook samen deze verantwoording nemen. Wij vragen u dan ook vriendelijk deze maatregelen in acht te nemen.

Deze maatregelen blijven van kracht, mits er geen hernieuwde beleidswijzigingen van de overheid komen.

Mocht u vragen hebben, laat het ons weten! Ons hele team staat voor u klaar!

Wij zijn bereikbaar via mail info@bouwinspecteurs.nl of telefonisch via (085) 073 14 88.

Bouwinspecteurs Nederland is onderdeel van Jobse Groep BV.

Ook gelden voor Jobse Groep bovenstaande maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Bouwinspecteurs Nederland
(onderdeel van Jobse Groep BV)